Wat is er nieuw in CURATO ?

 

VERSIE 27/02/2024 :

 

De verkooplijsten van verkoopkantoren kunnen automatisch ingelezen worden.
Er werd een lijst toegevoegd van alle faillissementen per rechter-commissaris.

 

 

Er zijn heel wat verschillende vormen van verkooplijsten van de verkoopkantoren in omloop. Wij hebben weet van 7 verschillende modellen. Deze kunnen vanaf heden automatisch in Curato ingelezen worden.

 

Op vraag van de ondernemingsrechtbanken moeten de curatoren een lijst neerleggen van alle faillissementen per rechter-commissaris. Deze lijst werd nu bij de “Rapportering faillissementen” opgenomen.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 02/05/2023 :

 

De koppeling met Microsoft Word werd verbeterd.

 

 

De koppeling met Microsoft Word werd verbeterd en komt de stabiliteit erg ten goede. Bovendien verschijnen briefhoofden en bijhorende logo’s vanaf deze versie terug normaal. Na lang zoeken hebben we dit probleem kunnen oplossen.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 17/07/2022 :

 

In deze versie kunnen zowel de oude als de nieuwe ereloontarieven opgeladen worden.

 

 

Na installatie van de update, kan op pag. 7 van de “Algemene parameters” onderaan klikken om “Update erelonen”. U kan dan een keuze maken tussen de huidige tarieven en de vorige tarieven.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 12/02/2022 :

 

In deze versie zijn de nieuwe ereloontarieven opgenomen.

 

 

Indien U deze update heeft geïnstalleerd, beschikt u voor de berekening van kosten en erelonen, en voor de afhandeling van het afrekeningsverslag, over alle nieuwe tarieven.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 25/01/2022 :

 

Geselecteerde schuldeisers kunnen uitgesloten worden om door de Regsol-gegevens overschreven te worden.

 

 

Tot nu toe werden de gegevens van de schuldeisers in Curato altijd overschreven door de gegevens die via Regsol werden ingelezen. Dat betekende dus dat door de curator manueel aangepaste gegevens daardoor teniet werden gedaan.

 

Om dit te voorkomen hebben we op het tweede scherm van de betreffende schuldeisers onderaan in het midden een veld voorzien waarbij de curator kan beslissen om deze schuldeiser uit te sluiten van updates die toekomen vanuit Regsol. Zo worden voorkomen dat manuele aanpassingen verdwijnen.

 

Merk op dat werknemers in Curato nooit worden geüpdatet door de gegevens uit Regsol. Enkel nieuwe ingediende schuldvorderingen door werknemers worden nog toegevoegd. Reden hiervoor is het feit dat Regsol geen opsplitsing maakt tussen de voorrechten van art. 19.3 Ter en art. 19.4. Deze opsplitsing moet de curator altijd manueel doen, indien nodig. Indien de werknemers zouden worden overschreven, dan zou hierbij ook deze opsplitsing teniet gedaan worden.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 12/10/2021 :

 

Curato werd aangepast aan de nieuwe versie van Regsol.

De schuldeisers kunnen terug ingelezen worden.

 

 

De nieuwe versie van Regsol had een aanpassing in Curato tot gevolg.

Wij hopen weldra nog meer gegevens op deze manier te kunnen importeren, dit in samenspraak met de diensten van Regsol.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 02/07/2021 :

 

De dynamische lijsten zijn aan de nieuwe richtlijnen aangepast.

De lijsten met de opsomming van de individuele openbare verkopen door Troostwijk, kunnen in één beweging ingelezen worden.

 

 

De nieuwe dynamische lijsten vindt U terug op het derde scherm van de “Gegevens faillissementsvonnis”.

Vroeger vond U hier de kranten terug waarin vroeger de faillissementen gepubliceerd werden.

Deze verplichting is weggevallen waardoor we dit scherm hebben gebruikt om de dynamische lijsten op te nemen.

 

Indien u een Excel-bestand heeft met daarin de individuele verkopen door Troostwijk, dan kunnen deze in één beweging ingelezen worden.

Gelieve met ons contact op te nemen om dit te activeren.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 15/02/2020 :

 

De nieuwe verzoekschriften en sluitingsverslagen conform de richtlijnen van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, zijn beschikbaar.

 

 

Gelieve met ons contact op te nemen voor de installatie van deze documenten.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 15/02/2020 :

 

Er werd een mogelijkheid gecreëerd om de rekeninguittreksels automatisch in te lezen.

 

 

Indien U van deze functie gebruik wenst te maken, gelieve met ons contact op te nemen.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 15/02/2020 :

 

De collectieve BTW-aangifte werd aan de nieuwe richtlijnen aangepast.

 

 

Vanaf de BTW-aangifte voor 2019 zijn de richtlijnen gewijzigd.

 

Hoe was de situatie voor 2019 ?

 

Voor het jaar 2018 moesten de BTW-aangiftes uiterlijk op 31/01/2019 neergelegd worden voor alle lopende faillissementen die voor 2018 geopend werden. Dit wil dus zeggen dat de geopende faillissementen in 2018 pas in 2020 een eerste BTW-aangifte moesten doen.

 

Wat is de situatie vanaf 2019 (aangifte in 2020) ?

 

Voor het jaar 2019 moeten dus in alle lopende faillissementen een aangifte gebeuren voor 29/02/2020, alsook van alle faillissementen die in 2018 geopend werden omdat deze in 2019 nog niet aangegeven waren.

 

Vanaf het jaar 2020 moeten dus gewoon in alle lopende faillissementen een aangifte gebeuren voor 28/02/2021.

 

Mogelijk zijn er curatoren die voor deze aanpassing al een aangifte gedaan hebben. Dat zou willen zeggen dat zij nog geen aangifte gedaan hebben voor de geopende faillissementen van 2019. Door het correct beantwoorden van de vragen (die enkel voor 2019 zullen gesteld worden), kunnen zij apart voor de in 2019 geopende faillissementen een extra aangifte doen.

 

Hoe kan men een faillissement van de collectieve BTW-aangifte uitsluiten ?

 

Indien met in het eerste scherm van de “Gegevens faillissementsvonnis” het gegeven “Niet in collectieve BTW-aangifte”, dat men achter het BTW-nummer van de gefailleerd kan vinden, aanvinkt, dan wordt het betreffende faillissement van de collectieve BTW-aangifte uitgesloten.

 

Het resultaat : XML-bestand voor Intervat

 

Als de BTW-aangifte correct is gebeurd, dan wordt er een XML-bestand aangemaakt. U krijgt een melding waar u dit XML-bestand kan terugvinden. Let goed op de naam.

Dit bestand dient U te uploaden in Intervat wanneer U als curator de BTW-aangifte indient.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 31/10/2019 :

 

Een debet-creditverslag in Excel werd toegevoegd.

 

 

In het menu “Rapportering” vindt U onder “Boekhoudrapporten” een debet-creditverslag terug dat volledig aangemaakt wordt in Excel.

Deze lijst is dynamisch en past zich automatisch aan het aantal opgenomen rubriekrekeningen aan.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 24/04/2018 :

 

De dynamische lijst werd in Curato opgenomen.

 

 

Vanaf deze versie kan de dynamische lijst per faillissement aangemaakt worden.

 

Deze lijst vindt men terug in het menu “Rapportering” onder “, vervolgens “Rapporten boekhouding”, en dan tenslotte “j. Dynamische lijst”.

Deze lijst wordt vervolgens in elke faillissement opgeslagen in het dossier. Wanneer U terug de dynamische lijst opvraagt, dan zal de vorige versie van deze lijst in het faillissement, automatisch geopend worden.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 28/02/2018 :

 

De koppeling met REGSOL i.v.m. de schuldeisers werd gevoelig verbeterd.

 

 

Vanaf deze versie worden de gegevens van de schuldeisers die uit REGSOL gedownload worden, automatisch geüpdatet, en dit met inbegrip van het aanhouden, betwisten en aanvaarden van schuldeisers.

 

Onze klanten ontvangen hierover binnen enkele dagen een uitgebreide e-mail waarin uitgelegd wordt hoe dit moet gebruikt worden.

 

Indien U daarbij nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 28/01/2018 :

 

Het aantal rubriekrekeningen werd uitgebreid.

 

 

Op vraag van een aantal curatoren, hebben we het aantal mogelijke rubriekrekeningen uitgebreid van 5 rekeningen (4 rubriekrekeningen + 1 rekening Deposito- & Consignatiekas) naar 8 rekeningen (8 rubriekrekeningen + 1 rekening Deposito- & Consignatiekas).

 

Deze uitbreiding zal automatisch gebeuren bij de installatie van deze update.

 

Indien U nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 11/12/2017 :

 

De opgeslagen documenten kunnen vanaf nu ook alfabetisch op omschrijving gerangschikt worden.

 

 

In het overzicht van de documenten per faillissement, zijn er vanaf nu 2 mogelijkheden van sortering :

 

         - Omgekeerd chronologisch op de datum van het document.

         - Alfabetisch op de omschrijving van het document.

 

Indien U nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 07/12/2017 :

 

De nodige aanpassingen werden aangepast voor het nieuwe opgelegde activiteiten- en sluitingverslag (Antwerpen).

 

 

De Rechtbank van Koophandel heeft een nieuw activiteiten- en sluitingverslag opgelegd.

 

Hiervoor werden in Curato de nodige voorzieningen getroffen.

 

Gelieve met ons contact op te nemen om dit nieuwe verslag op uw systeem te activeren.

 

Indien U nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 14/11/2017 :

 

De updateprocedure werd aangepast.

 

 

Omdat de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van internet op vele plaatsen zijn verstrengd, waren wij genoodzaakt om onze updateprocedure aan te passen.

 

Voor U als gebruiker verandert er echter niets. Wanneer U een melding van een nieuwe update krijgt, downloadt en installeert U die zoals gewoonlijk.

U zal echter bij de volgende opstart van uw programma onmiddellijk opnieuw een melding van een nieuwe update krijgen. Dit is een laatste stap in de nieuwe procedure. Enkel in dit geval dient U deze update nogmaals te downloaden. Een nieuwe installatie via de updateprocedure is niet nodig.

 

Indien U nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 19/09/2017 :

 

Het faillissementsnummer werd uitgebreid van 5 naar 8 cijfers.

 

 

Omdat de meeste rechtbanken tegenwoordig een faillissementsnummer gebruiken dat bestaat uit het jaartal en een volgnummer van 4 cijfers, hebben wij het faillissementsnummer in Curato daaraan aangepast. U kan dus nu faillissementsnummers ingeven van maximaal 8 cijfers.

 

Indien U van een bestaand faillissement het faillissementsnummer wilt wijzigen, dan gaat U als volgt te werk :

 

- Activeer eerst het faillissement waarvan U het faillissementsnummer wilt wijzigen.

- Klik op het menu “Beheer parameters”.

- Klik vervolgens onderaan in dit menu op het keuze “Beheersprogramma’s”.

- Klik in dit submenu op “5. Wijzigen van het faillissementsnummer”.

- In het daaropvolgende scherm kan U het nieuwe faillissementsnummer ingeven waarna U vervolgens op “OK” klikt.

 

Indien U nog vragen heeft, aarzelt U niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

VERSIE 06/07/2017 :

 

In Curato werd het nodige voorzien om de schuldvorderingen van REGSOL te importeren.

 

 

Er werd een mogelijkheid gecreëerd om de schuldvorderingen welke werden ingediend via REGSOL te importeren in Curato.

 

Om de schuldeisers van Regsol in te lezen, dient U deze eerst uit Regsol te downloaden.

 

Wanneer U in Regsol naar het overzicht van de schuldeisers gaat, dan ziet U links bovenaan 3 knoppen staan :

 

        

 

Door op de middelste knop te klikken, wordt een Excel-bestand met de schuldeisers gedownload. Dit bestand krijgt standaard de naam RADGRIDEXPORT.XLS.

 

Ga vervolgens in Curato naar de schuldeisers en klik op de aangeduide knop om dit bestand in te lezen.

 

 

Ga vervolgens naar het bestand RADGRIDEXPORT.XLS (indien er meerdere bestanden zijn, kan het ook RADGRIDEXPORT (1).XLS zijn), en klik vervolgens op “Openen”.

De schuldeisers zullen allemaal ingelezen worden en de gegevens zullen zo volledig mogelijk in Curato ingevuld worden.

 

De map waarin het bestand opgeslagen werd vanuit Regsol, zal automatisch opgeslagen worden zodat U in de toekomst onmiddellijk in de juiste map gepositioneerd zult zijn.

 

Indien U hierover vragen heeft, kan U steeds met ons contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 06/05/2017 :

 

Curato werd voorzien van een certificaat.

 

 

Curato werd voorzien van een certificaat. Dit betekent in principe dat elke antivirus- en malwaresoftware, firewalls en andere beveiligingen Curato als veilig beschouwen voor uw systeem. Beveiliging is tegenwoordig van cruciaal belang en zich daartegen wapenen is een opdracht van iedereen. Op deze wijze dragen wij hier ons steentje bij.

 

Indien U hierover vragen heeft, kan U steeds met ons contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 09/04/2017 :

 

Een eerste aanpassing voor REGSOL is voorzien voor het aanmaken van PDF-documenten om neer te leggen via REGSOL

 

 

Sinds 1 april 2017 moeten alle documenten neergelegd worden in PDF-formaat via REGSOL.

 

In afwachting van een verdere samenwerking met REGSOL, hebben wij in Curato initiatief genomen en al een eerste aanzet gegeven om de neerlegging van documenten voor onze klanten te vergemakkelijken.

 

U ziet hier de opeenvolgende stappen die U moet nemen om deze aanpassing te activeren na de installatie van de update naar Curato v. 9.34.

 

Vooreerst moet U een map aanmaken waarin alle documenten voor REGSOL zullen opgeslagen worden.

Dit moet U doen als volgt :

 

1.     Ga naar het menu “Beheer parameters”.

2.     Klik in dit menu op “Algemene parameters”.

3.     Klik tweemaal onderaan op de knop “Volgend scherm”.

 

4.     U ziet nu boven aan in het midden van het scherm voor U het volgende :

 

       

 

        Vul in de onderste lijn de standaardmap voor REGSOL in. U kan een map aanmaken en/of kiezen door op het pijltje achter het veld te klikken.

 

5.     Klik tenslotte onderaan op de knop “Opslaan”.

 

Daarna moet U per faillissement een map bepalen. Dit doet U als volgt :

 

1.     Ga naar de Gegevens faillissementsvonnis van het faillissement waarvan U de REGSOL-map wilt bepalen.

 

2.     Onderaan het eerste scherm ziet U volgende verschijnen :

 

 

        Vul ook hier een map binnen REGSOL voor dit faillissement in, eventueel door gebruik te maken van het pijltje achter het veld.        U kan hiervoor het faillissementsnummer of – naam gebruiken.

 

6.     Tenslotte klikt U onderaan op de knop “Opslaan”.

 

Nu is alles klaar om in dit faillissement een eerste document aan te maken

 

Op deze wijze maakt U een document voor REGSOL aan :

 

1.     Maak het gewenste document aan of open een reeds bestaand document.

 

2.     Bovenaan in de Curato-balk ziet U volgende icoontjes verschijnen :

 

       

 

3.     De meest rechtse knop dient U te gebruiken om uw document af te sluiten en eventueel op te slaan.

 

4.     De knop “PDF” is voorzien om uw document om te zetten naar PDF, het vereiste formaat voor de neerlegging.

5.     Als U op de knop “PDF” klikt, dan kan U een naam voor dit document ingeven en vervolgens klikken op de knop “Opslaan

6.     Het PDF-document voor REGSOL wordt opgeslagen in de REGSOL-map die U in de gegevens faillissementsvonnis hebt bepaald.

7.     In REGSOL kan U de PDF-documenten uit deze REGSOL-map uploaden.

 

Indien U hierover vragen heeft, kan U steeds met ons contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 16/11/2016 :

 

Er werd een fout rechtgezet bij de ingave van de woonstkeuze van schuldeisers.

 

 

Bij de ingave van de woonstkeuze van schuldeisers deed zich een probleem voor waardoor men verder geen gegevens meer kon ingeven. Dit probleem werd hierbij opgelost.

 

Indien U hierover vragen heeft, kan U steeds met ons contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 24/10/2016 :

 

De gegevens van de rechtbank waar het faillissement werd uitgesproken, werden ontdubbeld.

 

 

Binnen één Curato-installatie is het nu mogelijk om in de parameters (1ste scherm) de gegevens van 4 verschillende rechtbanken en griffies in te geven.

Op het 2de scherm van de gegevens faillissementsvonnis, kan U de keuze van de rechtbank wijzigen.

 

Indien U hierover vragen heeft, kan U steeds met ons contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 01/10/2016 :

 

Bij de diverse faillissementsgegevens werden heel wat nieuwe gegevens toegevoegd.

 

 

Omdat de eisen van de diverse rechtbanken hoger worden gesteld, werden bij de diverse faillissementen heel wat gegevens toegevoegd omtrent de aandeelhouders, de aandelenstructuur, diverse rekening-couranten, onroerende goederen, pandverzilvering, enz.

 

Indien U hierover vragen heeft, kan U steeds met ons contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 02/02/2016 :

 

Het nieuwe (voorlopig) verslag voor de RvK Antwerpen, afdelingen Tongeren en Hasselt is opgenomen.

 

 

Door de RvK Antwerpen, afdelingen Tongeren en Hasselt, werd een nieuw financieel verslag opgelegd. U kan dit hier downloaden.

 

Indien U hulp nodig heeft bij de implementatie, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 25/01/2016 :

 

Het nieuwe overschrijvingsformulier voor betalingen van de deposito- en consignatiekas is opgenomen.

De BTW-aangiften in alle faillissementen kunnenn vanaf nu in een XML-bestand omgezet worden.

 

 

Recent werd een nieuw overschrijvingsformulier opgelegd dat vanaf heden moet gebruikt worden voor betalingen te doen van de deposito- en consignatiekas.

Dit overschrijvingsformulier is vanaf nu opgenomen in Curato.

 

Vanaf nu kunnen ook via de rapportering boekhouding alle BTW-aangiften in een XML-bestand omgezet worden. Dit bestand kan men gebruiken om de BTW-aangiften via Intervat in te dienen.

 

Indien U vragen heeft, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 14/01/2016 :

 

De opvolging van de recentste richtlijnen m.b.t. de jaarverslagen, is opgenomen.

 

 

Vanaf 01/01/2016 dienen de jaarverslagen telkens te gebeuren op de verjaardag van de faillissementsdatum. Vanaf nu zal Curato een aantal dagen op voorhand automatisch verwittigen in welke faillissementen een jaarverslag dient aangmaakt en neergelegd te worden.

 

Wanneer het jaarverslag is aangemaakt en neergelegd en dit ook zo werd geregistreerd, zal de volgende datum van jaarverslag automatisch worden opgenomen.

 

Indien U vragen heeft, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 05/11/2015 :

 

Curato werd aangepast aan de nieuwe wetgeving i.v.m. de PV’s van nazicht.

 

 

Vanaf 01/11/2015 is de wetgeving i.v.m. de PV’s van nazicht  aangepast en is van toepassing op alle faillissementen die vanaf die datum worden uitgesproken.

 

Vanaf nu zijn er nog 3 PV’s van nazicht :

 

- PV 1 binnen 60 dagen na datum faillissement.

- PV 2 op één jaar na PV 1.

- PV 3 op twee jaar na  PV 2.

 

PV 3 is tevens het eind PV. Hierin kunnen dus geen aangehouden schuldeisers meer opgenomen worden.

 

Zowel bij de gegevens faillissementsvonnis als bij de schuldeisers werden alle nodige aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn enkel van toepassing op faillissementen, uitgesproken na 01/11/2015. Voor faillissementen van voor 01/11/2015 blijft de oude wetgeving van kracht.

 

Indien U vragen heeft, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 18/09/2015 :

 

Bij de schuldeisers werden enkele mogelijkheden toegevoegd.

 

 

Als U vroeger een nieuwe schuldeiser toevoegde, kon U gebruik maken van de gegevens van de “vaste schuldeisers”. Dit kan uiteraard nog steeds, maar vanaf nu zal dat ook kunnen bij het wijzigen van een schuldeiser.

 

Bovendien werd er in het overzicht van de schuldeiser een knop “Fiscaal attest afgeleverd” toegevoegd zodat U niet meer naar het tweede scherm van de schuldeisers moet gaan om het “fiscaal attest” aan te vinken.

 

Indien U vragen heeft, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 10/09/2015 :

 

Curato werd aangepast aan de nieuwe Microsoft Windows 10.

 

 

Omdat in Windows 10 er een aantal wijzigingen werden doorgevoerd i.v.m. de scherminstellingen, hebben wij enkele ingrepen moeten doen. Standaard staat voor Juda uw scherm ingesteld op 120 dpi (125 %).

 

In Windows 10 is dit echter niet meer mogelijk en is 96 dpi (100 %) de standaard instelling.

 

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden van weergave. Welke voor U de beste is, is afhankelijk van de instellinge van uw pc.

 

Wat bepaalt in Curato de layout? Deze wordt bepaald door het programma dat U gebruikt om Curato op te starten.

 

Om de instellingen van Curato aan te passen dient U het volgende te doen :

 

1. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling van Curato.

2. Kies in het menu dat zich opent : Eigenschappen.

3. Klik in het volgende venster op het tabllad : Snelkoppeling.

4. Bij het veld “Doel” staat het startprogramma vermeld. Hier staat b.v. : “F:\CURATO53\FAL60_1.EXE  CURATO01”. Het is “FAL60_1” die de layout van Curato bepaalt. U kan dit wijzigen in “FAL60_1”, “FAL60_2” of “FAL60_3”. U zal dit even proefondervindelijk moeten ervaren welke layout voor U het beste is. Dit moet ook op iedere PC individueel gebeuren.

5. U ziet in hetzelfde veld vanachter een waarde staan zoals “CURATO01” (de laatste 2 cijfers zijn variabel. Soms ziet U echter staan “2CURATO01”. Wanneer deze waarde begint met het cijfer 2, dan mag U dit cijfer 2 verwijderen.

6. Tenslotte klikt U onderaan op “OK”.

 

Ondervindt U problemen met de weergave van Curato in Windows 10, aarzelt U vooral niet om ons te contacteren.

 

Indien U vragen heeft, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 13/06/2015 :

 

Bij de inhoudingen RSZ en BV werd rekening gehouden met 108 % van het brutoloon van arbeiders.

 

 

Wanneer de curator een dividend kan uitkeren aan personeel, dan moet hij/zij daar 13,07 % RSZ op inhouden. Deze RSZ-inhouding gebeurt op 100 % van het brutoloon voor bedienden maar op 108 % van het brutoloon voor arbeiders.

 

Bij een werknemer als schuldeiser kan hiervoor onder de aanvaarde bedragen aangeduid worden of het over een bediende of een arbeider gaat.

 

Indien U vragen heeft, kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 28/04/2015 :

 

Het nieuw financieel verslag voor de Rechtbank van Gent werd aangepast.

 

 

Het nieuwe financieel verslag dat door de Rechtbank van Gent werd opgelegd, werd in Curato geïmplementeerd.

 

Indien U vragen heeft, kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 20/03/2015 :

 

Het vereffeningsverslag voor de Rechtbank van Antwerpen werd aangepast.

 

 

Meer en meer rechtbanken hebben specifieke eisen voor hun rapportering. In deze versie werd het vereffeningsverslag aangepast op vraag van de Rechtbank van Antwerpen.

 

Indien U vragen heeft, kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 27/11/2014 :

 

Er werd een exportmogelijkheid naar Excel voor de schuldeisers toegevoegd.

 

 

Bij de rapporten schuldeisers vindt men een mogelijkheid om een lijst van de schuldeisers te exporteren naar Excel. De gebruiker kan zelf een keuze maken uit de elementen die hij in de exportlijst wilt opnemen. Deze instelling van de gekozen elementen wordt per gebruiker bijgehouden.

 

Indien U vragen heeft, kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 02/10/2014 :

 

Aanpassing ten gevolge van een wijziging van de Hypotheekwet.

 

 

Recent werd de Hypotheekwet aangepast.

 

“Art 19.3 bis” dat jarenlang gelinkt was aan de lonen van personeel, is gewijzigd in “Art. 19.3 ter”. Het vroegere artikel werd in de aangepaste wet toegewezen aan “onderhoudsgelden”.

 

In deze versie zijn hiervoor de nodige aanpassingen voorzien die volledig automatisch verlopen bij de installatie.

 

Indien U vragen heeft, kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 09/07/2014 :

 

Er werden enkele correcties doorgevoerd.

 

 

Enkele correcties werden doorgevoerd :

 

- aanpassing BTW-aangifte m.b.t. verkoopscreditnota’s.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 02/04/2014 :

 

Er werden enkele correcties doorgevoerd.

 

 

Enkele correcties werden doorgevoerd :

 

- aanpassing BTW-aangifte m.b.t. de ereloonstaat van de curatoren.

- correctie in het overzicht van alle boekingen.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

VERSIE 10/10/2013 :

 

Alle rapporten kunnen voortaan doorgemaild worden of opgeslagen als PDF-document.

 

 

Wanneer U rapporten aanmaakt en deze op het scherm laat verschijnen, dan zal U zien dat er bovenaan in de knoppenbalk enkele knoppen werden toegevoegd. U vindt hier o.a. een knop om het rapport naar een correspondent door te mailen, of om het rapport op te slaan als een PDF-document.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 18/07/2012 :

 

Curato v. 8.1 : Er is een opvolging opgenomen voor het jaarverslag.

 

 

U kan nu door middel van Curato een opvolging doen van het jaarverslag, op gelijkaardige wijze als het PV van nazicht.

 

Gelieve contact op te nemen om deze opvolging te activeren.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 13/05/2012 :

 

Curato v. 8.0 : Het volledige sluitingsverslag voor faillissementen na 01/07/2007 is opgenomen.

 

 

Vanaf nu kan U het volledige sluitingsverslag voor faillissementen, uitgesproken sinds 01/07/2007, door Curato laten uitrekenen. Buiten het installeren van de update, dient U hiervoor niets te doen.

 

Het spreekt voor zich dat ook van oudere faillissementen nog steeds het sluitingsverslag conform de op dat ogenblik geldende wetgeving, kan samengesteld worden.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 14/11/2011 :

 

U kan vanaf nu een overzicht van de opgeslagen documenten in een faillissement afdrukken.

 

 

Deze nieuwe lijst vindt U in het menu “Rapportering faillissementen”.

 

Deze lijst geeft een opsomming van alle opgeslagen documenten in een faillissement. Bovendien wordt weergegeven in welke tariefcategorie deze aangemaakte documenten vallen.

 

Onderaan de lijst wordt per categorie het totaal aantal documenten weergegeven.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 09/11/2011 :

 

Er kan vanaf nu een intracommunautaire opgave gebeuren voor buitenlandse verkopen.

 

 

De intracommunautaire opgave vindt U terug in de rapportering boekhouding.

 

Enerzijds wordt er een overzicht gemaakt voor uw administratie en anderzijds wordt er een XML-bestand aangemaakt welk dient geupload te worden op de website van Intervat. Het is namelijk verplicht om dit document in te dienen via elektronische weg. De website die U hiervoor dient te gebruiken, kan U vinden door hier te klikken.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 03/10/2011 :

 

Er wordt vanaf nu een onderscheid gemaakt tussen een aangemaakt en neergelegd PV van nazicht.

U kan rapporten nu omzetten naar afbeeldingen in Word-documenten of naar PDF-documenten.

 

 

Wanneer een PV van nazicht wordt aangemaakt, dan wordt het onderscheid gemaakt tussen het aanmaken en het neerleggen. U zal bij de data van de verschillende PV’s in de gegevens faillissementsvonnis per datum 2 velden zien staan : voor de aanmaak en voor de neerlegging van het PV waar U deze gegevens manueel kan aanpassen.

 

Een vraag hiervoor zal U gesteld worden na het aanmaken van het PV van nazicht. De neerlegging van het PV van nazicht kan ook aangeduid worden door de daarvoor toegevoegde knop in de lijst van de faillissementen.

 

 

Vanuit de preview, kan U van elk rapport een Word-document of een PDF-document aanmaken. U zal in de preview hiervoor bovenaan de nodige knoppen terugvinden.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 20/06/2011 :

 

XML-bestanden van de fiscale fiches (281.50 – 325.50) kunnen aangemaakt worden.

 

 

Wanneer U de fiscale fiches (281.50 – 325.50) afdrukt, dan kan U tevens de XML-bestanden laten aanmaken. Dit proces loopt in één keer over alle faillissementen.

 

Het is namelijk verplicht om dit document in te dienen via elektronische weg. De website die U hiervoor dient te gebruiken, kan U vinden door hier te klikken.

 

Conform de recente voorschriften zullen de fiscale fiches opgesteld worden per faillissement en per begunstigde.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 07/04/2011 :

 

XML-bestanden van de BTW-listing kunnen aangemaakt worden.

 

 

Wanneer U de BTW-listing van een faillissement afdrukt, dan kan U tevens het XML-bestand laten aanmaken.

 

Het is namelijk verplicht om dit document in te dienen via elektronische weg. De website die U hiervoor dient te gebruiken, kan U vinden door hier te klikken.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 21/01/2011 :

 

De lijst “Detail per rubriek” in de boekhouding werd aangepast.

 

 

Wanneer U de lijst “Detail per rubriek” in de boekhouding van Curato wenst af te drukken, dan krijgt U eerst de vraag of U de details van alle rubrieken wenst af te drukken.

 

Indien U “Nee” antwoordt, dan werkt de lijst net zoals voorheen.

 

Antwoord U echter “Ja”, dan krijgt U enkel nog de vraag om de periode te selecteren van welke U deze lijst wenst af te drukken. Vervolgens maakt Curato per rubriek een lijst “Detail per rubriek” automatisch aan.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 25/10/2010 :

 

Documenten kunnen aangepast worden vanuit “Aanpassen menu tekstverwerking”.

Bij ingave van oude Belgische bankrekeningnummers worden deze automatisch omgezet naar IBAN-nummers en BIC-codes.

 

 

Wanneer U vanaf deze versie in Curato de inhoud van een document wilt wijzigen, kan U dit doen vanuit “Aanpassen menu tekstverwerking” in het menu “Tekstverwerking”. Op die wijze heeft U uw document sneller teruggevonden.

 

Aanmaken van nieuwe documenten dient wel nog te gebeuren via de “Standaarddocumenten”.

 

 

Wanneer U in Curato ergens een oud Belgisch bankrekeningnummer ingeeft, zal deze vanaf nu automatisch omgezet worden naar de overeenkomstige IBAN-nummer en bijhorende BIC-code. Voorwaarde is wel dat uw PC aan internet verbonden is. Bovendien is ook hier het aantal beperkt tot 1.000 omzetten binnen 24 uren.

 

Indien U de melding krijgt “Het Windows-onderdeel MSXML2.DOMDocument.4.0 is niet op uw PC geïnstalleerd”, dan dient U de procedure uit te voeren zoals deze beschreven is bij de update van 07/10/2010.

 

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 07/10/2010 :

 

Oude Belgische bankrekeningnummers ingeven en IBAN-BIC.

 

 

Wanneer U vanaf deze versie in Curato ergens een oud bankrekeningnumme ingeeft, dat zal dit automatisch worden omgezet naar de overeenkomstige IBAN-nummer en wordt de BIC-code eveneens automatisch toegevoegd. Oude bankrekeningnummers worden niet meer opgeslagen.

 

Wat als U de volgende melding krijgt :

 

Het Windows-onderdeel MSXML2.DOMDocument.4.0 is niet op uw PC geïnstalleerd

 

Om dit Windows-onderdeel te installeren, klikt U op onderstaande link en kiest U “Installeren”, “Openen” of “Uitvoeren”. Volg tijdens de installatie de opgegeven instructies.

 

Link : MSXML.MSI

 

U vindt deze link ook terug bij “4. Hulpprogramma’s” op onze “Downloadsite”.

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 04/10/2010 :

 

Alle Belgische bankrekeningnummers kunnen automatisch omgezet worden naar IBAN en BIC.

 

 

Vanaf nu kan U alle Belgische bankrekeningnummers binnen Curato automatisch laten omvormen naar de nieuwe Europese vorm IBAN en BIC.

 

Om dit proces automatisch te kunnen laten lopen, maken wij gebruik van een webservice welke ons ter beschikking wordt gesteld via internet.

 

Om echter misbruik te voorkomen, is het aantal omzettingen per etmaal beperkt tot 1.000. Dit betekent dat U eventueel het omzettingsproces een aantal dagen na elkaar moet laten lopen totdat Curato U meedeelt dat alle rekeningnummers zijn opgelost.

 

U vindt de procedure voor de omzetting in het menu “Beheer parameters” en vervolgens in het submenu “Beheersprogramma’s”.

 

Wilt U echter dat deze procedure in één keer gebeurt, dan moet U het internet (of extern) IP-adres naar ons doormailen. Wij geven dit dan door aan de leverancier van deze webservice die de beperking van 1.000 omzettingen voor U zal opheffen. Na bericht van ons, kan U de procedure dan in één keer uitvoeren.

 

Het spreekt voor zich dat U hiervoor Curato v. 7.1 geïnstalleerd moet hebben. U vindt deze versie links bovenaan in de Curato-balk.

 

 

Mocht U vragen hebben, dan kan U hiervoor steeds contact opnemen.

 

 

 

versie 07/07/2010 :

 

Er werd een overzichtslijst toegevoegd die U de situatie weergeeft in de verschillende PV’s van nazicht.

 

 

Bij de “Rapportering schuldeisers” vindt U als 5de lijst een overzicht van de situatie van de schuldeisers in de diverse PV’s van nazicht.

 

Deze tabel geeft duidelijk de evolutie weer van de stand van zaken.

 

Bovendien wordt onderaan de lijst de totalen weergegeven van het aantal schuldeisers in de verschillende toestanden : aangehouden, betwist, aanvaard, enz.

 

Indien U omtrent deze lijst vragen heeft, kan U steeds met ons contact opnemen.

 

 

 

versie 28/04/2010 :

 

U kan, indien gewenst, automatisch verwittigd worden wanneer een update van Curato beschikbaar is.

 

 

Indien U wenst, kan Curato U automatisch verwittigen wanneer een update van Curato beschikbaar is op onze website. Deze verwittiging kan slechts bij één gebruiker geactiveerd worden.

 

De download van de alle Curato-updates gebeurt vervolgens automatisch.

 

Wanneer alle gebruikers Curato verlaten hebben, kan dan de updateprocedure opgestart worden, die uw Curato-installatie volledig automatisch update.

 

Gelieve contact met ons op te nemen om deze functie te activeren.

 

 

 

versie 31/03/2010 :

 

De updateprocedure werd aangepast zodat deze ook kan gebruikt worden op 64-bits versies van Windows.

 

 

Omdat meer en meer PC’s uitgerust worden met 64-bits versies van Windows XP, Windows Vista of Windows 7, werd de updateprocedure van het nodige voorzien om ook door gebruikers van deze Windows-versies gebruikt te kunnen worden.

 

De instructies welke op de downloadsite van Curato worden vermeld, dienen nauwkeurig opgevolgd te worden.

 

 

 

versie 18/11/2009 :

 

De POST-lijsten van schuldeisers en schuldenaars kan op de geijkte voorbedrukte documenten afgedrukt worden.

 

 

De POST stelt documenten ter beschikking (met o.a. de nodige stickertjes, verplicht te gebruiken bij aangetekende zendingen) waarop de geadresseerden van aangetekende brieven kunnen vermeld worden. Deze nieuwe lijsten werken zowel bij schuldeisers als bij schuldenaars.

 

U vindt deze nieuwe lijsten terug in het menu “Rapporteringen”, respectievelijk in de menu’s voor schuldeisers of voor schuldenaars.

 

 

 

versie 25/08/2009 :

 

Overal waar nodig, werden voorzieningen getroffen voor ondernemings- en/of rijksregisternummer in te geven.

 

 

Zowel in het faillissement zelf, bij de schuldenaars, de schuldeisers en de facturen, kan nu een ondernemingsnummer ingegeven worden. Indien het ondernemingsnummer niet bekend is, dan kan het rijksregisternummer ingegeven worden.

 

Dit kan ook in de boekhouding waar bij de gegevens voor de fiscale fiches ook het ondernemings- of het rijksregisternummer kan ingegeven worden, conform de recente wetgeving m.b.t. Belcotax-on-Web.

 

 

 

versie 07/06/2009 :

 

Voor de schuldenaars werd een lijst voor de POST voorzien.

 

 

Net zoals de lijst voor de POST al lang bestaat voor de schuldeisers, werd deze nu ook toegevoegd voor de schuldenaars.

 

U vindt deze lijst terug in het menu “Rapportering” en vervolgens helemaal onderaan in het menu “Rapportering schuldenaars”.

 

 

 

versie 04/05/2009 :

 

De BIC-code voor Belgische IBAN-nummers wordt automatisch ingevuld.

 

 

Wanneer U in Curato ergens een Belgisch IBAN-nummer ingeeft, dan zal de bijhorende BIC-code automatisch ingevuld worden.

 

Voor buitenlandse IBAN-nummers moet de BIC-code manueel ingegeven worden.

 

 

 

versie 27/03/2009 :

 

Het nieuwe overschrijvingsformulier voor de Deposito- en Consignatiekas werd opgenomen.

 

 

Er werden de nodige voorzieningen getroffen om vanaf heden het nieuwe overschrijvingsformulier voor de Deposito- en Consignatiekas te kunnen gebruiken.

 

U kan dit document na sluiting van het faillissement aanmaken. Het nieuwe document vindt U terug in het menu “Rapportering”, onderaan in het submenu “Rapporten schuldeisers”.

 

 

 

versie 23/12/2008 :

 

In Curato werd alles voorzien voor het gebruik van IBAN- en BIC-code

 

 

Bij alle ingaves van bankrekeningnummers kan men willekeurig een Belgisch banknummer ingeven, maar ook het IBAN-nummer. Bij buitenlandse bankrekeningen kan men bovendien de BIC-code ingeven.

 

Deze aanpassing werd voorzien omdat o.a. voor de Deposito- en Consignatiekas het gebruik van IBAN en BIC weldra verplicht zal zijn.

 

 

 

versie 10/03/2008 :

 

In Curato werd een systeem voor “Online help” ingebouwd.

 

 

In het menu “Help” kan men vanaf nu een menuitem “Help op afstand” vinden. Via dit systeem kan U altijd online hulp geboden worden, wie zich waar ook bevindt.

 

Als U op deze keuze klikt, dan zal U telefonisch een code doorgegeven worden die U in het getoonde scherm moet ingeven. De rest verloopt automatisch.

 

 

 

versie 09/01/2008 :

 

Faillissementen kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden..

 

 

U kan vanaf deze versie faillissementen gedeeltelijk of in haar geheel importeren of exporteren.

 

Als U van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, neem dan met ons contact op voor de nodige instructies.

 

 

 

versie 16/01/2007 :

 

Lijsten kunnen nu weergegeven worden in een Word-document.

 

 

U kan vanaf nu lijsten laten weergeven in een Word-document i.p.v. een eenvoudige lijst om af te drukken.

 

Hiervoor dient U te gaan naar “Lijsten” in het menu “Beheer parameters”. Klik op de lijst van uw keuze en klik vervolgens op “Wijzigen”. U kan dan aanvinken of U de lijst in een Word-document wenst of niet. U kan hier eventueel ook parameters aanpassen zoals de linkermarge en het aantal lijnen per pagina.

 

 

 

versie 14/07/2006 :

 

U kan nu de verreden kilometers bijhouden.

 

 

U kan de verreden kilometers bijhouden per faillissement.

 

In het scherm waar U het aantal documenten kan controleren, werd de nodige ruimte voorzien om het aantal verreden kilometers in te geven. Gekoppeld aan een eenheidsprijs, wordt U het bedrag van de kilometervergoeding uitgerekend.

 

Het betreffende scherm vindt U vanuit de lijst van de faillissementen (eerste knop van links klikken) en daarna op dit scherm op de knop “Aantal documenten en km’s” klikken.

 

 

 

versie 05/03/2006 :

 

De eerste aanpassing in kader van de nieuwe wetgeving

van december 2005 werd doorgevoerd.

 

 

In december 2005 werd een nieuwe wet omtrent schuldvorderingen goedgekeurd.

 

Dit houdt enkele implicaties in :

 

1. Er werd een nieuwe categorie schuldeisers gecreëerd : aangehouden schuldeisers

2. Er dienen 5 PV’s van nazicht gemaakt te worden : een eerste tussen 35 en 60 dagen na het uitspreken van het faillissement, gevolgd door 4 PV’s van nazicht, telkens om de 4 maanden.

 

Vanaf deze versie kan U daarom het volgende doen :

 

1. Bij de “Gegevens faillissementsvonnis” kan U de verschillende data van neerlegging van het PV van nazicht invullen. Bovendien kan U aanvinken of het PV van nazicht in kwestie daadwerkelijk werd neergelegd.

2. Op het tweede scherm van de schuldeiser kan U aanduiden :

- voor welk PV van nazicht de schuldvordering werd ingediend;

- voor welk PV van nazicht de schuldvordering werd aangehouden;

- voor welk PV van nazicht de schuldvordering definitief werd aanvaard of betwist.

- In alle andere gevallen wordt de schuldvordering als betwist beschouwd.

 

In Curato werd voorzien dat U opeenvolgend telkens het PV van nazicht automatisch als neergelegd kan beschouwen zodat het volgende PV in haar juiste vorm wordt weergegeven. Bovendien kan U steeds een vorig PV van nazicht opnieuw laten samenstellen.

 

Om uw document “PV van nazicht” aan te passen, dient U het volgende te doen :

 

1. Ga naar het menu “Beheer parameters”.

2. Kies het item “Standaarddocumenten”.

3. Selecteer de groep “Documenten schuldeisers”.

4. Klik op het PV van nazicht dat U normaal gebruikt.

5. Klik vervolgens onderaan op de knop “Wijzigen tekst in standaardbrief”.

6. In het document zal U in de tekst een invulveld “[LST_PV]” of [LST_PV2], enz. vinden. Veeg dit invulveld (incl. rechte haken) volledig uit en tikt U op diezelfde plaats de invulveld “[LST_PV2005]” in. Doe dit in één keer en foutloos. Lukt dit niet, dan veegt U het invulveld opnieuw volledig weg en tikt U op diezelfde plaats het invulveld opnieuw in.

7. Indien U het volgnummer van het PV van nazicht wil vermelden, dient U in uw tekst het invulveld “[PVNUMMER]” opnemen, daar waar U dit wenst.

8. Sla het document op en sluit uw tekstverwerking op de gebruikelijke wijze af.

 

U kan vanaf nu het PV van nazicht gebruiken, aangepast aan de nieuwe wetgeving.

 

Binnen enkele weken zal U opnieuw een update ontvangen. Hierin zal een automatisch meldingssysteem opgenomen worden zodat U de aandacht wordt gevestigd op de verschillende data van neerlegging van het PV van nazicht. In die update zullen ook alle aanpassingen aan de diverse lijsten doorgevoerd zijn.

 

Heeft U hulp nodig, aarzelt U dan niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

versie 12/11/2005 :

 

Het beheer van de borgstellers werd toegevoegd

U kan de opgeslagen documenten onderverdelen in categorieën

 

 

Recent werd een nieuwe wet goedgekeurd waardoor de borgstellers van de schuldeisers door de curator moeten opgevolgd en ingelicht worden.

 

U vindt vanaf deze versie een extra knop in de knoppenbalk via dewelke U de borgstellers, gekoppeld aan schuldeisers, kan ingeven.

 

U kan echter ook via de schuldeisers zelf de borgstellers ingeven. Onderaan op het eerste scherm van de gegevens van de schuldeiser zal U een nieuw deel zien staan langswaar de borgstellers kunnen ingegeven worden.

 

Het is de keuze van de gebruiker welk systeem hij wenst te gebruiken.

 

Uiteraard kunnen er ook documenten aangemaakt worden die aan de borgstellers gericht zijn. Ook hier kan U deze op 2 wijze doen : ofwel door de schuldeisers te selecteren (waarna het document automatisch zal gericht worden aan de bijhorende borgstellers), ofwel door de borgstellers zelf te selecteren. Ook hier weer kan de curator zelf bepalen welke methode hij wenst te gebruiken.

 

U kan hieronder een voorbeeld vinden van een document aan de borgstellers. Kies datgene wat voor U van toepassing is en klik om te downloaden :

- Brief borgstellers (U gebruikt uw eigen hoofding)

- Brief borgstellers (U gebruikt de standaardhoofding van Curato)

 

Voor het aanmaken van deze documenten, alsook voor verdere inlichtingen, kan U steeds contact opnemen.

 

 

 

Vanaf deze versie kunnen de opgeslagen documenten ook onderverdeeld worden in verschillende categorieën welke U zelf kan definiëren.

 

Gelieve contact met ons op te nemen opdat wij U dit nader zouden kunnen toelichten, indien gewenst.

 

 

 

versie 21/07/2005 :

 

Het prestatiebeheer werd toegevoegd

 

 

U kan vanaf nu ook uw prestaties ingeven.

 

Ook werden de nodige lijsten voorzien in het menu “Rapporteringen”.

 

 

 

versie 11/07/2005 :

 

De printersturing werd aangepast

 

 

Bij de parameters was in het verleden een parameter voorzien om de lijsten, rechtstreeks door Curato gegenereerd, af te drukken naar een welbepaalde papierbak van uw printer.

 

Recente printers werken echter niet met aansturing van een papierbak, maar wel met de keuze van een papierformaat. Ook voor deze instelling werd een parameter voorzien.

 

U kan van één van beide parameters gebruik maken, afhankelijk van de printer die U gebruikt. Bovendien is dit een parameter die per gebruiker bepaald dient te worden.

 

 

 

versie 07/06/2004 :

 

Aanpassing gegevens rechter-commissaris + voorrechten bij schuldeisers

 

 

Omdat veel rechter-commissarissen de nodige correspondentie wensen te ontvangen op hun professioneel adres en hierbij regelmatig een “P/A” mededeling of een nadere beschrijving in een bedrijvencentrum noodzakelijk is, werd voor het adres een tweede lijn voorzien.

 

Blijkbaar was er ook een wens om bij de omschrijving van het voorrecht bij bevoorrechte schuldeisers meer ruimte ter beschikking te hebben. Daarom werd ook daar een tweede lijn voorzien.

 

 

 

versie 25/11/2003 :

 

Nieuw financieel verslag

 

 

In deze versie werd een nieuw financieel verslag voorzien.

 

U kan vanaf nu ook de fiche 281.50 en de samenvatting 325.50 aanmaken

 

 

 

versie 01/09/2003 :

 

De lancering van de Windows-versie van CURATO

 

 

Vandaag kondigen wij officieel de Windows-versie van Curato aan. Binnenkort zullen wij U contacteren voor de installatie.